Nu startar Tankesmedjan Vård & Vetenskap

Tankesmedjan Vård & Vetenskap arbetar för en nära relation mellan vård och vetenskap som ger en bättre hälso- och sjukvård. På så sätt skapar vi mer attraktiva arbetsplatser för oss som arbetar i vården där vi fullt ut tar vara på vår kompetens och nyfikenhet.

Svensk vård står stark i internationella jämförelser. Samtidigt har vi tampats med den så kallade vårdkrisen i decennier. Nu är det dags att injicera nytt hopp i vårddebatten. Låt oss som arbetar och forskar inom hälso- och sjukvården använda vår kunskap och ny forskning för att skapa en vård med förmågan att hantera både dagens och kommande kriser.

Medarbetarna inom vården besitter en enorm potential att utveckla verksamheten till nytta för patienterna. Med gemensamma krafter har vi medarbetare och forskare förmågan att lösa vårdkrisen. Vi vet att vården kan utvecklas än mer genom att kunskap och aktuell forskning används fullt ut i verksamheten. Nu är det dags att släppa loss vår potential och låta oss medarbetare själva bidra till kunskapsutvecklingen. Vi vill visa vägen.

Det första steget är att politikerna i Sveriges regioner ger ett nytt kunskapsuppdrag till vården om att arbeta systematiskt för en nära relation mellan vård och forskning.

Tankesmedjan Vård & Vetenskap vill förmedla hopp i vårddebatten och vara en brygga mellan vårdens medarbetare, forskare, politiker och medborgare. Arbetet baseras på idéprogrammet Kunskapslösningen. Bakom Tankesmedjan Vård & Vetenskap står flera ledande företrädare inom vård och forskning samt den ideella organisationen Hjärt-Lungfonden. Arbetet sker i samarbete med pr-byrån Westander.

Jan Nilsson, ordförande för Tankesmedjan Vård & vetenskap och professor i experimentell kardiovaskulär forskning.