Tankesmedjan i remissvar: ”Ge regionerna ansvaret för de särskilda boendena”

Den statliga utredningen ”Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre” (SOU 2021:52) går inte tillräckligt långt för att säkra kompetensförsörjningen inom vård och omsorg för äldre. Vi saknar konkreta åtgärder för att möta vårdbehoven för de sköraste äldre, eftersom kommunernas omsorgsorganisation saknar den medicinska kompetens och kontinuerliga … Mer Tankesmedjan i remissvar: ”Ge regionerna ansvaret för de särskilda boendena”

”Ge regionerna ansvaret för äldrevården”

Äldrevården har debatterats flitigt under våren, men vi har saknat konkreta förslag för att lösa dess djupa strukturella problem. På SvD Debatt 11/7 presenterar vi i Tankesmedjan Vård & Vetenskap vårt förslag att regionerna tar över ansvaret för de särskilda boendena för äldre, och att denna verksamhet bör organiseras under primärvården. Det skulle bland annat … Mer ”Ge regionerna ansvaret för äldrevården”

”Stärk forskningen i svensk primärvård”

Vi är övertygade om att svensk sjukvård skulle gynnas om de idéer, initiativ och goda exempel som finns i primärvården kan fångas upp i forskningsprojekt. Sveriges regionpolitiker behöver göra två saker: ►Ge hälso- och sjukvården ett tydligt kunskapsuppdrag för att forskning, förbättringsarbete och lärande ska bli en naturlig del av sjukvårdens vardag, ►Inrätta fler tjänster … Mer ”Stärk forskningen i svensk primärvård”

”Stärk primärvårdsforskningen genom att inrätta en nationell allmänmedicinsk forskningsfond”

”Primärvården står med ena benet i pandemin och det andra benet i en reform baserad på utredningen ”God och nära vård”. Samtidigt utvecklas inte primärvården i rätt riktning, eftersom forskningen inom allmänmedicin länge fått stå tillbaka. Nu behöver svensk primärvård rustas för framtiden, skriver Svensk förening för allmänmedicin och Tankesmedjan Vård & Vetenskap i en … Mer ”Stärk primärvårdsforskningen genom att inrätta en nationell allmänmedicinsk forskningsfond”

”Utbytet mellan vård och forskning måste stärkas”

Tankesmedjan på DN Debatt: Vårdens medarbetare besitter en enorm innovationskraft, vilket ­blivit tydligt under pandemin. En ny undersökning visar samtidigt att en ­majoritet av Sveriges regionpolitiker vill ge dem ett större ­mandat. Det är dags att ge vården ett nytt kunskapsuppdrag. Vi vill att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och ansvariga politiker i respektive region … Mer ”Utbytet mellan vård och forskning måste stärkas”

Enkätsvar från regionpolitiker med ansvar för hälso- och sjukvård

I februari 2020, innan covid-19-pandemin lamslog Sverige, skickade Tankesmedjan Vård och Vetenskap ut en enkät till landets regionpolitiker med ansvar för hälso- och sjukvård, där vi ställde frågor om sjukvårdens relation till forskning och vetenskap. Resultaten visar bland annat att nio av tio politiker, 89 procent, tycker att hälso- och sjukvården behöver ge medarbetarna ett … Mer Enkätsvar från regionpolitiker med ansvar för hälso- och sjukvård

”Medarbetarna kan utveckla vården”

Regeringen och SKR presenterade nyligen överenskommelsen ”God och nära vård 2020”. Nu bör landets regionpolitiker ge hälso- och sjukvården ett kunskapsuppdrag för att forskning och lärande ska bli en naturlig del av sjukvårdens vardag. För att få fart på arbetet behöver också regeringen ta en aktiv roll. Det skriver Tankesmedjan Vård & Vetenskap i en … Mer ”Medarbetarna kan utveckla vården”

Kommentar till ”Massiv utbildning i hemtjänsten kan hejda smittan”

Krisen med covid-19 pandemin sätter sjukvården och den kommunala vård och omsorgen på svåra prov. Samtidigt visar den också vilken handlingskraft och initiativrikedom det finns bland vårdens medarbetare i krissituationer när allt inte är som vanligt. Detta har varit möjligt därför att Sverige valt en väg där expertmyndigheter som Folkhälsomyndigheten ger riktlinjer och råd istället … Mer Kommentar till ”Massiv utbildning i hemtjänsten kan hejda smittan”