Fokusgrupper

Tankesmedjan Vård & Vetenskap driver ett antal fokusgrupper:

Ledning och styrning
Jan Nilsson, professor och ordförande för Tankesmedjan Vård & Vetenskap
jan.nilsson@med.lu.se

Äldre i vårdkedjan och samverkan mellan regional och kommunal vård
Ingalill Rahm Hallberg, sjuksköterska och professor
ingalill.rahm_hallberg@med.lu.se
Ami Hommel, professor och ordförande i Svensk sjuksköterskeförening
ami.hommel@swenurse.se

Verksamhetsintegrerad forskning och utveckling
Ingemar Petersson, läkare och professor, forskningschef Skånes universitetssjukvård
ingemar.petersson@skane.se

Utbildning och kompetensutveckling
Stefan Lindgren, överläkare och professor
stefan.lindgren@med.lu.se

Samverkan mellan universitet, regioner och näringsliv inklusive experimentell och klinisk forskning
Lars B. Dahlin, överläkare och professor
lars.dahlin@med.lu.se
Kristina Åkesson, överläkare och professor, prodekan medicinska fakulteten Lunds universitet
kristina.akesson@med.lu.se

Forskningens strukturer inklusive biobanker, kvalitetsregister, regionala noder, e-plattformar och nationella infrastrukturer
Hannie Lundgren, forskningschef Region Skåne
hannie.Lundgren@skane.se
Jan Nilsson, professor och ordförande för Tankesmedjan Vård & Vetenskap
jan.nilsson@med.lu.se