”Ge regionerna ansvaret för äldrevården”

Äldrevården har debatterats flitigt under våren, men vi har saknat konkreta förslag för att lösa dess djupa strukturella problem. På SvD Debatt 11/7 presenterar vi i Tankesmedjan Vård & Vetenskap vårt förslag att regionerna tar över ansvaret för de särskilda boendena för äldre, och att denna verksamhet bör organiseras under primärvården. Det skulle bland annat … Mer ”Ge regionerna ansvaret för äldrevården”

”Stärk primärvårdsforskningen genom att inrätta en nationell allmänmedicinsk forskningsfond”

”Primärvården står med ena benet i pandemin och det andra benet i en reform baserad på utredningen ”God och nära vård”. Samtidigt utvecklas inte primärvården i rätt riktning, eftersom forskningen inom allmänmedicin länge fått stå tillbaka. Nu behöver svensk primärvård rustas för framtiden, skriver Svensk förening för allmänmedicin och Tankesmedjan Vård & Vetenskap i en … Mer ”Stärk primärvårdsforskningen genom att inrätta en nationell allmänmedicinsk forskningsfond”

Enkätsvar från regionpolitiker med ansvar för hälso- och sjukvård

I februari 2020, innan covid-19-pandemin lamslog Sverige, skickade Tankesmedjan Vård och Vetenskap ut en enkät till landets regionpolitiker med ansvar för hälso- och sjukvård, där vi ställde frågor om sjukvårdens relation till forskning och vetenskap. Resultaten visar bland annat att nio av tio politiker, 89 procent, tycker att hälso- och sjukvården behöver ge medarbetarna ett … Mer Enkätsvar från regionpolitiker med ansvar för hälso- och sjukvård

Kommentar till ”Massiv utbildning i hemtjänsten kan hejda smittan”

Krisen med covid-19 pandemin sätter sjukvården och den kommunala vård och omsorgen på svåra prov. Samtidigt visar den också vilken handlingskraft och initiativrikedom det finns bland vårdens medarbetare i krissituationer när allt inte är som vanligt. Detta har varit möjligt därför att Sverige valt en väg där expertmyndigheter som Folkhälsomyndigheten ger riktlinjer och råd istället … Mer Kommentar till ”Massiv utbildning i hemtjänsten kan hejda smittan”

Nu startar Tankesmedjan Vård & Vetenskap

Tankesmedjan Vård & Vetenskap arbetar för en nära relation mellan vård och vetenskap som ger en bättre hälso- och sjukvård. På så sätt skapar vi mer attraktiva arbetsplatser för oss som arbetar i vården där vi fullt ut tar vara på vår kompetens och nyfikenhet. Svensk vård står stark i internationella jämförelser. Samtidigt har vi … Mer Nu startar Tankesmedjan Vård & Vetenskap