Kommentar till ”Massiv utbildning i hemtjänsten kan hejda smittan”

Krisen med covid-19 pandemin sätter sjukvården och den kommunala vård och omsorgen på svåra prov. Samtidigt visar den också vilken handlingskraft och initiativrikedom det finns bland vårdens medarbetare i krissituationer när allt inte är som vanligt. Detta har varit möjligt därför att Sverige valt en väg där expertmyndigheter som Folkhälsomyndigheten ger riktlinjer och råd istället … Mer Kommentar till ”Massiv utbildning i hemtjänsten kan hejda smittan”

Nu startar Tankesmedjan Vård & Vetenskap

Tankesmedjan Vård & Vetenskap arbetar för en nära relation mellan vård och vetenskap som ger en bättre hälso- och sjukvård. På så sätt skapar vi mer attraktiva arbetsplatser för oss som arbetar i vården där vi fullt ut tar vara på vår kompetens och nyfikenhet. Svensk vård står stark i internationella jämförelser. Samtidigt har vi … Mer Nu startar Tankesmedjan Vård & Vetenskap