Om oss

Programförklaring

Tankesmedjan Vård & Vetenskap arbetar för en bättre hälso- och sjukvård genom en nära relation mellan vård och vetenskap. På så sätt skapar vi mer attraktiva arbetsplatser för oss som arbetar i vården där vi fullt ut tar vara på vår kompetens och nyfikenhet.

Medarbetarna inom vården besitter en enorm potential att utveckla verksamheten till nytta för patienterna. Med gemensamma krafter har vi medarbetare och forskare stor förmåga att ta ansvar för de förändrade kraven och förutsättningarna i dagens hälso- och sjukvård. Nu är det dags att släppa loss vår potential och låta oss medarbetare själva bidra till kunskapsutvecklingen. Vi vill visa vägen.

Tankesmedjan Vård & Vetenskap vill förmedla hopp i vårddebatten och vara en brygga mellan vårdens medarbetare, forskare, politiker och medborgare. Tankesmedjan är partipolitiskt obunden och arbetet baseras på idéprogrammet Kunskapslösningen. Bakom Tankesmedjan Vård & Vetenskap står flera ledande företrädare inom vård och forskning samt den ideella organisationen Hjärt-Lungfonden. Arbetet sker i samarbete med pr-byrån Westander.

Här kan du läsa mer om styrgruppen för Tankesmedjan Vård & Vetenskap.

Kunskapsuppdraget

Politikerna i Sveriges sex sjukvårdsregioner bör ge hälso- och sjukvården ett nytt kunskapsuppdrag med följande innehåll:

  1. Arbeta systematiskt för att forskning, förbättringsarbete och lärande som syftar till att utveckla hälso- och sjukvården, blir en naturlig del av sjukvårdens vardag.
  2. Ta fram mätbara mål och en strategi för att snabbare ta till sig ny kunskap.
  3. Utveckla ett styr- och ledningssystem som låter proffsen vara proffs och stimulerar långsiktigt utvecklingsarbete, forskning och utbildning.

I samband med uppdraget bör också hälso- och sjukvården ges ett starkt eget mandat att genomföra uppdraget och utveckla verksamheten.