Styrgrupp

Jan Nilsson, professor och ordförande för Tankesmedjan Vård & Vetenskap
jan.nilsson@med.lu.se
073-3391230

Lars B. Dahlin, överläkare och professor
lars.dahlin@med.lu.se

Ami Hommel, professor och tidigare ordförande i Svensk sjuksköterskeförening
ami.hommel@swenurse.se

Andreas Stomby, läkare och docent vid Linköpings universitet
andreas.stomby@liu.se

Stefan Lindgren, överläkare och professor
stefan.lindgren@med.lu.se

Hannie Lundgren, forskningschef Region Skåne
hannie.Lundgren@skane.se

Ingemar Petersson, läkare och professor, forskningschef Skånes universitetssjukvård
ingemar.petersson@skane.se

Ingalill Rahm Hallberg, sjuksköterska och professor
ingalill.rahm_hallberg@med.lu.se

Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden
kristina.sparreljung@hjart-lungfonden.se

Kristina Åkesson, överläkare och professor, prodekan medicinska fakulteten Lunds universitet
kristina.akesson@med.lu.se